Për ne

Departamenti Media Group, është një projekt medial i të rinjëve dhe të rejave që synon paanshmëri në plasimin e informacionit. "Departamenti MediaGroup" ndalon reklamat politike, gënjeshtrat e tyre me efekt toksik!

© Të gjitha të drejtat janë të rezervuara / zhvilluar nga exSonex.Com