Popullësia e Zarbicës, gjatë viteve 1948-2021

Kosova Lajme Lugina

Popullësia e Zarbicës, gjatë viteve 1948-2021Shkruan: Refik HASANI

Fshati Zarbicë është vendbanim tipik kodrinoro-malor, i tipit të shpërndarë. Zarbica kufizohet me fshatra të banuara me popullsi shqiptare me përjashtim të fshatit Drenoc i cili është i banuar nga serbët. Nga ana veriore Zarbica kufizohet me fshatin Tërstenë, në perëndim me Pribocin e në jug me Ramabuçën.Zarbica shtrihet në Malësinë e Gollakut në 42° 37′ 12″ .Popullsia e Zarbicës për shkak të shpërnguljes së vazhdueshme ka pësuar zvoglim, nëse e marrim që nga viti 1948 numronte 1244 banorë, kurse në vitin 1971 ka numëruar 1433,banorë që është një rritje më e madhe gjatë këtyre viteve. Sipas burimt që është bërë ky grafikon në vitin 2003 ka numëruar 732, që nuk është i sakt pasi në vitin 1999, gati se jan dëbuar, shpërngulur e zhvendosur e gjithë popullsia eZarbicës. Për vitin në fjalë ky numër nuk mundë të jetë i sakt. Në vitin 2021, kur edhe do të publikohet ky hulumtim jan (8) tetë familje që aktualisht jetojn në Zarbicë me 46 anëtarë përkatësisht banorë të Zarbicës.

Autori është nga fshati Zarbicë

Referenca për realizim të këtij hulumtim është bazuar: https://sq.Wikipedia.org/wiki/Zarbinca