OJQ “Vizioni për zhvillim dhe kooperim” realizon projektin Fuqizimi i komunitetit Rinor dhe përgaditja e të rinjëve të hartojnë plane të biznesit si dhe ngritjen e kapaciteteve menaxhuese për të krijuar qëndrushmerin e bizneseve

Lajme Lugina

Në kuadër të aktiviteteve të parapara nga Shoqata Vizioni për zhvillim dhe kooperim për projektin ” Fuqizimi i komunitetit Rinor dhe përgaditja e të rinjëve të hartojnë plane të biznesit si dhe ngritjen e kapaciteteve menaxhuese për të krijuar qëndrushmerin e bizneseve ”

U mbajt trajnimi dy ditor me temat :

1. Hartimi i projekteve, planeve të biznesit.
2. Ndërmarrësia
3. Zbatimi i projekteve dhe aspekti financiar
4. Udhëheqja e biznesit.
Në këtë projekt morën pjesë qytetar nga Presheva ,përfaqësues nga Zyra për të Rinj , Ligjërues z. Besim Shabani nga Zyra për zhvillim ekonomik lokal nga Komuna e Preshevës.

#KomunaPreshevës
#Zyraperterinje
#Vizioniperzhvillimdhekooperim