OJQ Vizioni për zhvillim dhe kooperim fillon implementimin e projektit të fituar nga Komuna e Preshevës

Lajme Lugina

Sapo filluam me realizimin e projektit

” Fuqizimi i komunitetit Rinor dhe përgaditja e të rinjëve të hartojnë plane të biznesit si dhe ngritjen e kapaciteteve menaxhuese për të krijuar qëndrushmerin e bizneseve ”

Projekti i finansuar nga komuna Presheves.