Njoftim i rendesishem nga zyra e pedagoges se shkollesSh.f.”prof.Ibrahim Kelmendi” ne Presheve

Lugina

Njoftim i rendesishem nga zyra e pedagoges se shkolles
Sh.f.”prof.Ibrahim Kelmendi” ne Presheve, njofton te gjithe prinderit qe kane femije per regjistrim ne klasen e pare, se qe nga data 01.04.2020 (e merkure) , fillon aplikimi per regjistrim ne kl 1 te vitit shkollor 2020/21.
Verejtje:
Per dallim nga vitet tjera, kete vit aplikimi behet ne menyre elektronike, per shkak te situates se jashtezakonshme, ne vend, rajon e ne bote.
Informacionet qe kerkohen jane:

Emri dhe mbiemri i femijes
Data,viti, vendi i lindjes se femijes
Nr personal i femijes(JMBG)
Emri e mbiemri i prinderve
Nr personal i njerit nga prinderit(JMBG)
Nr i tel te njerit nga prinderit
Te drejte aplikimi kane te gjithe femijet e lindur nga data 01.03.2013 deri ne daten 28.02.2014
Per dergim te te dhenave si dhe per cfaredo informate drejtohuni ne adresen elektronike
Pedagoguikelmendi@hotmail.com ose ne zyren e pedagoges ne shkolle.
Te nderuar prinder!
Ky aplikim eshte shume i rendesishem per te ditur paraprakisht numrin e femijeve qe do te regjistrohen ne klase te pare.
Me respekt
Pedagogja e sh.f”prof.Ibrahim Kelmendi”
Edita Asllani