Në Shtëpinë e shëndetit në Preshevë merren këto masa

Lugina

Me rastin e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, Për t’iu shmangur tollovive dhe pritjeve, shtëpia e shëndetit merr këto masa:

🔴 Në laborator për analiza dhe tek stomatologu vetëm rastet e nevojshme dhe emergjente

🔴 Informohuni tek motrat medicinale për Tek mjeku i zgjedhur dhe pediatri, vetëm në raste për ta shkruar terapinë, mos krijoni pritje

🔴 Ndihmën e parë kontaktojeni dhe vizitojeni vetëm për raste të domosdoshme dhe raste emergjente

🔴 Mos i parkoni veturat në oborrin e shtëpisë së shëndetit

🔴 Për çdo info, kontaktoni numrin 194 ose 017 669 124

🟢 Pa panikë, rrespektojini rregullat që ta kalojmë sa më lehtë këtë situatë