Lajmërim nga Shtëpia e shëndetit “Presheva” në Preshevë

Lugina

Lajmërim nga Shtëpia e shëndetit “Presheva” në Preshevë

Të gjithë pacientat që kanë nevojë URGJENTE gjatë periudhës së orës policore nga ora 20:00 deri 05:00, mund të vijnë me përcjellje deri në maksimum dy persona në shtëpinë e shëndetit.

Të gjithë rastet do të evidentohen dhe pastaj do të kontrollohen nga policia.

Për çdo keqpërdorim dhe nëse rastet verifikohen që nuk kanë qenë të nevojshme, do të denohen sipas ligjit.