Lajmërim i rëndësishëm i Sh.F. “Ibrahim Kelmendi” – Preshevë

Lugina

L A J M Ë R I M

Te nderuar kolegë,kolege dhe prinder!
Ju njoftojme lidhur me lajmerimin e ministris se arsimit,pas situates se shkaktuar nga virusi corona.Ministria e arsimit ka marre kete vendim:
Ne menyre qe nxenesit mos te mbesin pa mesim,qe nga 17 Marsi, Ministria e Arsimit ka rekomanduar te mesuarit ne distance.
Ne fokus jane vene lendet me me shume fond te oreve permbajtja e ligjeratave do te jete kjo: R.T.S kanali 3 cdo 6 dite ne jave,duke filluar nga ora 8:00, do te emitohen programe arsimore,sipas klasave.(www.rasporednastave.gov.rs)
Per nxenesit e klasave 1-7 do te emitohen permbajtje arsimore ne bllok nga 2 ore ne dite. Per nxenesit e klasave te 8-ta do te emitohen permbajtje ne bllok nga 3 ore ne dite(gjuhe serbe,matematike dhe nje nga lendet e provimit perfundimtar)
Ne ditet ne vijim do te kete edhe permbajtje ne gjuhet e pakicave,per cka shkollat do te informohen permes keshilleve nacionale.
Per nxenesit me PIA,arsimtaret ne bashkepunim me prinderit,do t’I ofrojne atyre planin mesimor.
Nese te gjithe nxenesit nuk kane qasje ne internet,obligohen drejtori dhe kujdestari I klases qe orari I mesimit, sipas RTS3 te paraqitet ne shkolle (hyrje),ose permes rrjeteve sociale(sms,viber).
Te gjitha oret e emituara do te mund te shihen ne cdo kohe ne platformen RTS PLANETA. Te gjitha keto sherbime jane falas.
Arsimtaret obligohen qe se bashku me kujdestarin e klases,te vendosin lidhjen me nxenesit dhe prinderit,ne menyre qe t’I udhezojne se si të mesojne dhe te realizojne detyrat e nevojshme,ne te gjitha lendet.
Platformat online qe do te mund te perdoren jane : Viber,Zoom,Microsoft Teams,si dhe Moja Skola.
Udhezimet pedagogjike mund te gjenden ne faqen: www.rasporednastave.gov.rs – te gjitha jane falas.
Arsimtaret duhet te percjellin vazhdimisht nxenesit me ane te detyrave,projekteve,eseve,etj. Edhe ate ne menyre elektronike,si dhe t’I ruajne shenimet,qe kur te kthehet normaliteti,te evidentohen.
Kerkohet nga drejtori,arsimtaret,sherbimi profesional te jene te gatshem te bashkepunojne dhe te perkrahin prinderit dhe nxenesit,si dhe te percjellin gjendjen dhe te raportojne nr.per informata: 011/7350557
Drejtoria do te jete e gatshme qe tere kohen te jape informacione.
Bashke do t’ia dalim!