KONKURS PËR 6 MJEK TË PRAKSËS SË PËRGJITHSHME

Lajme Lugina

KONKURS PËR 6 MJEK TË PRAKSËS SË PËRGJITHSHME

Enti për punësim shpall konkurs

KONKURS PËR 6 MJEK TË PRAKSËS SË PËRGJITHSHME

Shtëpia e shëndetit shpall konkurs për 6 mjek të praksës së përgjithshme me afat të caktuar deri 30 qershor.

Kandidatët duhet të kenë të kryer provimin profesional dhe të jenë të pajisur me Licencë mjeksore.
http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi?sid=presevo&ctid=