Dr.med. Nazmi Z. Mehmeti në shërbim të mësimit online për nxënësit e mjekësisë

Lugina

OFROJ NDIHMËN TIME profesionale arsimore drejtorive të shkollave fillore në Preshevë e më gjërë, në dhënjen e këshillave të mësimit online për të cilën e aplikoj qe disa muaj me nxënësit e mjekësisë, e që për mua dhe nxënësit ka qenë shumë efikase dhe dobiprurëse.

Është mirë ftohen njerëz që kanë përvoja arsimore dhe bëhet diçka në dobi nxënësve.
Jam i gatshëm të gjindem pranë jush, nëse ju keni vullnetin dhe dëshirën të bashkëpunoni me veprime konkrete.

I juaji,
dr.med. Nazmi Z. Mehmeti,
mësimdhëns i lëndeve mjekësore në shmt “Presheva” në Preshevë

Nr. kontaktit: 0638790908
Share/ shpërndaje